HTV là gì? Ý nghĩa của từ htv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

HTV là gì? Ý nghĩa của từ htv

HTV là gì ?

HTV là “Ho Chi Minh City Television” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HTV

HTV có nghĩa “Ho Chi Minh City Television”, dịch sang tiếng Việt là “Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh”. Đài truyền hình tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, cung cấp nội dung đa dạng.

HTV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HTV là “Ho Chi Minh City Television”.

Một số kiểu HTV viết tắt khác:
+ Heat Transfer Vinyl: Vinyl truyền nhiệt. Loại vật liệu có thể chuyển nhiệt, thường được sử dụng để làm decal trên vải và các sản phẩm khác.
+ Hypersonic Technology Vehicle: Xe công nghệ siêu thanh.
+ H-II Transfer Vehicle: Xe chuyển H-II.
+ Harlech Television: Truyền hình Harlech.
+ Hydroxyl Tagging Velocimetry: Đo vận tốc gắn thẻ hydroxyl.
+ Heavy Tactical Vehicles: Xe chiến thuật hạng nặng.
+ Hunan Television: Đài truyền hình Hồ Nam.
+ How To Vote: Cách bỏ phiếu.
+ Hellenic TV: Truyền hình Hy Lạp.
+ Himalaya Television Network: Mạng truyền hình Himalaya.
+ Hispano Television Ventures: Liên doanh truyền hình Hispano.

Post Top Ad