SIFT là gì? Ý nghĩa của từ sift - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

SIFT là gì? Ý nghĩa của từ sift

SIFT là gì ?

SIFT là “Scale-Invariant Feature Transform” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SIFT

SIFT có nghĩa “Scale-Invariant Feature Transform”, dịch sang tiếng Việt là “Chuyển đổi tính năng bất biến theo tỷ lệ”. Thuật toán trong thị giác máy tính để phát hiện và mô tả đặc trưng từ ảnh.

SIFT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SIFT là “Scale-Invariant Feature Transform”.

Một số kiểu SIFT viết tắt khác:
+ Selected-Ion Flow Tube: Ống dòng ion chọn lọc. Phương pháp phân tích hóa học để xác định cấu trúc phân tử trong khí hoặc dung dịch.
+ Shemaroo Institute of Film and Technology: Viện phim và công nghệ Shemaroo.
+ Specified Investment Flow-Through: Dòng đầu tư được chỉ định.
+ Summary of Information on Film and Television: Tổng Hợp Thông Tin Phim Và Truyền Hình.
+ Structural Interaction Fingerprint: Dấu vân tay tương tác cấu trúc. SIFt.
+ Shanghai International Football Tournament: Giải bóng đá quốc tế Thượng Hải.
+ State Institute of Film and Television: Viện Điện ảnh và Truyền hình Nhà nước.
+ Sorting by interfacial tension: Phân loại theo sức căng bề mặt.
+ Sustainable Inshore Fisheries Trust: Quỹ tín thác nghề cá ven bờ bền vững.
+ Students Involved in Fostering Tolerance: Học sinh tham gia vào việc bồi dưỡng lòng khoan dung.

Post Top Ad