OCOP là gì? Ý nghĩa của từ ocop - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

OCOP là gì? Ý nghĩa của từ ocop

OCOP là gì ?

OCOP là “One Commune One Product” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OCOP

OCOP có nghĩa “One Commune One Product”, dịch sang tiếng Việt là “Mỗi xã phường một sản phẩm”. Chương trình thúc đẩy sản phẩm đặc sản từng xã, thị trấn để phát triển kinh tế cộng đồng ở một số quốc gia.

OCOP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OCOP là “One Commune One Product”.

Một số kiểu OCOP viết tắt khác:
+ Online Community of Practice: Cộng đồng thực hành trực tuyến. OCoP. Cộng đồng trực tuyến nơi nhóm người có chung quan tâm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau.

Post Top Ad