HUE là gì? Ý nghĩa của từ hue - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

HUE là gì? Ý nghĩa của từ hue

HUE là gì ?

HUE là “Hokkaido University of Education” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HUE

HUE có nghĩa “Hokkaido University of Education”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Sư phạm Hokkaido”. Một trường đại học tại Hokkaido, Nhật Bản, chuyên đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục.
Đặc biệt, trường tập trung vào việc đào tạo giáo viên và nâng cao chất lượng giáo dục ở khu vực này.
HUE cũng thường tham gia vào các hoạt động xã hội và nền văn hóa của Hokkaido.

HUE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HUE là “Hokkaido University of Education”.

Post Top Ad