MSTP là gì? Ý nghĩa của từ mstp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

MSTP là gì? Ý nghĩa của từ mstp

MSTP là gì ?

MSTP là “Multiple Spanning Tree Protocol” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MSTP

MSTP có nghĩa “Multiple Spanning Tree Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức nhiều cây kéo dài”. Một tiêu chuẩn mạng chuyển mạch để ngăn chặn vòng lặp trong mạng Ethernet.

MSTP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MSTP là “Multiple Spanning Tree Protocol”.

Một số kiểu MSTP viết tắt khác:
+ MAGTF Staff Training Program: Chương trình đào tạo nhân viên của MAGTF. Chương trình đào tạo nhân viên cho lực lượng chiến thuật hợp nhất (MAGTF) trong quân đội Hoa Kỳ.
+ Microsoft Manual of Style for Technical Publications: Hướng dẫn sử dụng kiểu dáng cho ấn phẩm kỹ thuật của Microsoft. Hướng dẫn viết kỹ thuật và xuất bản của Microsoft.
+ Medical Scientist Training Program: Chương trình đào tạo nhà khoa học y tế. Chương trình đào tạo y sĩ-nhà khoa học tại các trường y đa trình độ.
+ Methanosarcinales S-layer Tile Protein: Protein Tile lớp S Methanosarcinales. Một loại protein được tìm thấy trong Methanosarcinales, một bộ lớp của vi khuẩn methane.
+ MISOLIMA Software and Technology Park: Công viên phần mềm và công nghệ MISOLIMA.
+ Manned Space Transportation Programme: Chương trình vận chuyển không gian có người lái.

Post Top Ad