FOD là gì? Ý nghĩa của từ fod - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

FOD là gì? Ý nghĩa của từ fod

FOD là gì ?

FOD là “Foreign Object Damage” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FOD

FOD có nghĩa “Foreign Object Damage”, dịch sang tiếng Việt là “Thiệt hại vật thể lạ”. Tổn thất do vật thể ngoại lai gây ra, thường xảy ra trong lĩnh vực hàng không.

FOD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FOD là “Foreign Object Damage”.

Một số kiểu FOD viết tắt khác:
+ Framework-Oriented Design: Thiết kế theo định hướng khung.
+ Foreign Object Debris: Các mảnh vỡ của vật lạ.
+ Friend Of Dorothy: Bạn Của Dorothy.
+ Finding Of Death: Tìm cái chết.
+ Fuji On Demand: Fuji theo yêu cầu.
+ Female Orgasmic Disorder: Rối loạn cực khoái ở phụ nữ.
+ Faculty Of Dentistry: Khoa Nha khoa.
+ Full Ocean Depth: Độ sâu đại dương đầy đủ.
+ Fingerprint on Display: Dấu vân tay trên màn hình. FoD.
+ First Open Disabled: Lần mở đầu tiên bị vô hiệu hóa.
+ Family of Disabled: Gia đình người khuyết tật. FoD.
+ Filipino On Demand: Tiếng Philipin theo yêu cầu.
+ Flag Officer Denmark: Sĩ quan cờ Đan Mạch.
+ Field Operations Division: Phòng tác nghiệp hiện trường.
+ Fiber Orientation Distribution: Phân phối định hướng sợi.
+ Fiber Optics Designer: Nhà thiết kế sợi quang.
+ Framework Oriented Design: Thiết kế hướng khung.
+ Friends of the Disabled: Bạn của người khuyết tật.
+ Forward Ordnance Depot: Kho vũ khí tiền phương.

Post Top Ad