ITALY là gì? Ý nghĩa của từ italy - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2024

ITALY là gì? Ý nghĩa của từ italy

ITALY là gì ?

ITALY là “I'll Truly Always Love You” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ITALY

ITALY có nghĩa “I'll Truly Always Love You”, dịch sang tiếng Việt là “Tôi sẽ thực sự luôn yêu bạn”. Một câu để diễn đạt tình cảm lãng mạn.
Nó thể hiện cam kết về việc yêu người khác một cách chân thành và mãi mãi.

ITALY là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ITALY là “I'll Truly Always Love You”.

Post Top Ad