FACI là gì? Ý nghĩa của từ faci - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2024

FACI là gì? Ý nghĩa của từ faci

FACI là gì ?

FACI là “Federal Advisory Committee on Insurance” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FACI

FACI có nghĩa “Federal Advisory Committee on Insurance”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban cố vấn liên bang về bảo hiểm”. Tên một cơ quan thuộc Bộ tài chính của chính phủ Hoa Kỳ.
Họ cung cấp lời khuyên và khuyến nghị để hỗ trợ FIO thực hiện thẩm quyền theo luật định của mình.

FACI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FACI là “Federal Advisory Committee on Insurance”.

Một số kiểu FACI viết tắt khác:
+ Fiery Advanced Controller Interface: Giao diện điều khiển nâng cao FieryGiao diện điều khiển nâng cao Fiery.
+ Forces Armées de Cote d'Ivoire: Lực lượng vũ trang Bờ Biển Ngà. Dịch ra từ tiếng Pháp. Đây là tên lực lượng quân đội của Cộng hòa Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire), một quốc gia tại Tây Phi.
+ Flint Area Conference, Inc..
+ First Aid Council of India: Hội đồng viện trợ đầu tiên của Ấn Độ. Tên của một tổ chức phi chính phủ liên quan đến lĩnh vực sơ cấp cứu, có trụ sở đặt tại Shahdara.
+ Fajr Aviation & Composites Industry: Công nghiệp hàng không & vật liệu tổng hợp Fajr.

Post Top Ad