III là gì? Ý nghĩa của từ iii - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2024

III là gì? Ý nghĩa của từ iii

III là gì ?

III là “Three” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ III

III có nghĩa “Three”, dịch sang tiếng Việt là “Ba”. Kiểu viết này thường được sử dụng như một thể hiện cho số ba (3) theo hệ thống số La Mã.
Các chữ cái La Mã được sử dụng để biểu thị cho các con số.
"I" đại diện cho số một, nên khi đặt ba chữ "I" liền nhau, ta sẽ được "III," nghĩa là số ba (3).

III là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng III là “Three”.

Một số kiểu III viết tắt khác:
+ Sichuan Yi language: Ngôn ngữ Tứ Xuyên Yi.
+ Insurance Institute of India: Viện bảo hiểm Ấn Độ. Tổ chức chuyên nghiệp ở Ấn Độ liên quan đến giáo dục và đào tạo bảo hiểm.
+ Triple Integrals: Tích phân ba lớp. Thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực toán học.

Post Top Ad