NIG là gì? Ý nghĩa của từ nig - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2024

NIG là gì? Ý nghĩa của từ nig

NIG là gì ?

NIG là “Niger” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NIG

NIG có nghĩa “Niger”, dịch sang tiếng Việt là “Ni-giê”. Nó có thể là một quốc gia ở Tây Phi, hoặc đề cập đến con sông Niger - một trong những con sông lớn nhất chảy qua châu Phi.

NIG là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng NIG là “Niger”.

Một số kiểu NIG viết tắt khác:
+ Nextel International Group: Tập đoàn quốc tế Nextel.
+ Nigeria: Ni-giê-ri-a. Một quốc gia ở Tây Phi, có thủ đô là Abuja, thành phố lớn nhất là Lagos. Quốc gia này đa dạng về văn hóa. Kinh tế của họ dựa chủ yếu vào ngành dầu mỏ và khí tự nhiên.

Post Top Ad