NKA là gì? Ý nghĩa của từ nka - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2024

NKA là gì? Ý nghĩa của từ nka

NKA là gì ?

NKA là “No Known Allergies” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NKA

NKA có nghĩa “No Known Allergies”, dịch sang tiếng Việt là “Không có dị ứng đã biết”. Thuật ngữ được sử dụng tron lĩnh vực y tế.
Nó chỉ ra rằng không có thông tin về bất kỳ dạng dị ứng nào được biết đến của một người nào đó.

NKA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NKA là “No Known Allergies”.

Một số kiểu NKA viết tắt khác:
+ Now Known As: Hiện được gọi là.
+ North Korea: Bắc Triều Tiên.
+ Neukaledonien. Mã quốc gia theo ISO 3166-1 alpha-3 cho New Caledonia là NKA.
+ National Karate Association: Hiệp hội Karate Quốc gia.

Post Top Ad