YW là gì? Ý nghĩa của từ yw - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2024

YW là gì? Ý nghĩa của từ yw

YW là gì ?

YW là “You're Welcome” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ YW

YW có nghĩa “You're Welcome”, dịch sang tiếng Việt là “Không có gì”. Sử dụng như một cách lịch sự để đáp lại lời cảm ơn.
Khi ai đó nói "Thank you" (Cảm ơn), chúng ta có thể đáp lại bằng cách nói "You're welcome," để diễn đạt ý nghĩa "không có gì".

YW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng YW là “You're Welcome”.

Một số kiểu YW viết tắt khác:
+ Yottawatt.
+ Yoctowatt: yW.
+ You Win: Bạn thắng. Dùng tuyên bố ai đó đã chiến thắng trong một cuộc tranh luận hoặc thách thức nào đó.
+ Yours Truly: Của bạn thật sự.
+ Year Week: Tuần trong năm.
+ Yeah, Whatever: OK, sao cũng được. Cách để thể hiện sự phê phán hoặc sự không hứng thú đối với điều gì đó.

Post Top Ad