KALM là gì? Ý nghĩa của từ kalm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2024

KALM là gì? Ý nghĩa của từ kalm

KALM là gì ?

KALM là “Keep A Lookout, Mate” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KALM

KALM có nghĩa “Keep A Lookout, Mate”, dịch sang tiếng Việt là “Hãy để ý nhé đồng chí”. Một cách nhắc nhở để duy trì sự tỉnh táo quan sát môi trường xung quanh.
Đặc biệt trong các tình huống đòi hỏi sự chú ý hoặc nguy hiểm.

KALM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KALM là “Keep A Lookout, Mate”.

Một số kiểu KALM viết tắt khác:
+ Calm: Bình tĩnh. Nhiều bạn trẻ sử dụng từ "k" thay thế cho "c", vì thế ta có tử "KALM". Nó đề cập đến trạng thái yên bình, không có sự hỗn loạn, hay căng thẳng nào cả.
+ Kennishead Avenue Local Management: Quản trị địa phương Kennishead Avenue.
+ Alamogordo–White Sands Regional Airport: Sân bay khu vực Alamogordo – White Sands.
+ Korea Association of Logos Management: Hiệp hội quản lý biểu trưng Hàn Quốc.
+ Knowledge And Learning Management: Quản lý kiến thức và học tập. Lĩnh vực tập trung vào việc hiệu quả hóa quá trình thu thập, tổ chức, và chia sẻ thông tin.

Post Top Ad