INS là gì? Ý nghĩa của từ ins - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2024

INS là gì? Ý nghĩa của từ ins

INS là gì ?

INS là “Instagram” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ INS

INS có nghĩa “Instagram”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng xã hội instagram”. Một ứng dụng chia sẻ hình ảnh và video trên mạng xã hội.
Nó cho phép người dùng tạo, chia sẻ, và tương tác với nội dung đa dạng.

INS là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng INS là “Instagram”.

Một số kiểu INS viết tắt khác:
+ Immigration and Naturalization Service: Dịch vụ nhập cư và nhập tịch. Trước đây là cơ quan nhập cư và quốc tịch Hoa Kỳ, hiện đã được thay thế bởi U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS).
+ International Numbering System for Food Additives: Hệ thống đánh số quốc tế cho phụ gia thực phẩm.
+ Inertial Navigation System: Hệ thống dẫn đường quán tính. Hệ thống định vị và định hướng sử dụng cảm biến trên phương tiện di chuyển, không phụ thuộc vào tín hiệu từ bên ngoại như GPS.
+ Insulin.
+ Inches.
+ International Nuclear Services: Dịch vụ hạt nhân quốc tế. Công ty quốc tế chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến ngành công nghiệp hạt nhân. Bao gồm vận chuyển vật liệu hạt nhân và quản lý chất thải hạt nhân.
+ International Neuroethics Society: Hiệp hội đạo đức thần kinh quốc tế.
+ Indian Newspaper Society: Hội báo Ấn Độ. Tổ chức ở Ấn Độ đại diện cho ngành báo chí, chịu trách nhiệm đại diện và bảo vệ quyền lợi của các tờ báo xuất bản trong nước.
+ Integrated Naval Systems: Hệ thống hải quân tích hợp.

Post Top Ad