KMFDM là gì? Ý nghĩa của từ kmfdm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

KMFDM là gì? Ý nghĩa của từ kmfdm

KMFDM là gì ?

KMFDM là “Kein mitleid für die mehrheit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KMFDM

KMFDM có nghĩa “Kein mitleid für die mehrheit”, dịch sang tiếng Việt là “Không thương hại số đông”. Dịch ra từ tiếng Đức, nếu tiếng sẽ có nghĩa "No Pity for the Majority".
Thật ra, đây là một ban nhạc industrial ở Đức, được thành lập vào năm 1984.
Họ nổi tiếng với âm nhạc mạnh mẽ và đã có ảnh hưởng lớn đối với thể loại industrial.

KMFDM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KMFDM là “Kein mitleid für die mehrheit”.

Post Top Ad