KMR là gì? Ý nghĩa của từ kmr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

KMR là gì? Ý nghĩa của từ kmr

KMR là gì ?

KMR là “Kwajalein Missile Range” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KMR

KMR có nghĩa “Kwajalein Missile Range”, dịch sang tiếng Việt là “Dãy tên lửa Kwajalein”. Một cơ sở thử nghiệm quân sự của Hoa Kỳ nằm ở Atoll Kwajalein thuộc quần đảo Marshall.
Cơ sở này chủ yếu thử nghiệm tên lửa và vũ khí không gian.
Nó đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các hệ thống kể trên.

KMR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KMR là “Kwajalein Missile Range”.

Một số kiểu KMR viết tắt khác:
+ Kilometer: Đơn vị đo độ dài tương đương với 1.000 mét.
+ Khmer: Mã ngôn ngữ theo ISO 639-2.
+ Kitts and Nevis: Kitts và Nevis. Mã quốc gia theo ISO 3166-1 alpha-3.

Post Top Ad