KNA là gì? Ý nghĩa của từ kna - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

KNA là gì? Ý nghĩa của từ kna

KNA là gì ?

KNA là “Saint Kitts and Nevis” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KNA

KNA có nghĩa “Saint Kitts and Nevis”, dịch sang tiếng Việt là “Saint Kitts và Nevis”. Quốc gia ở biển Caribe, gồm hai hòn đảo chính là Saint Kitts và Nevis.
Thủ đô của quốc gia này là Basseterre. Ngôn ngữ chính thức họ sử dụng là tiếng Anh, nền kinh tế chủ yếu dựa vào du lịch và tài chính.

KNA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KNA là “Saint Kitts and Nevis”.

Post Top Ad