KNVB là gì? Ý nghĩa của từ knvb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

KNVB là gì? Ý nghĩa của từ knvb

KNVB là gì ?

KNVB là “Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KNVB

KNVB có nghĩa “Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Hà Lan”. Dịch ra bởi tiếng Hà Lan. Tên tổ chức quản lý bóng đá ở Hà Lan, chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến bóng đá, bao gồm cả giải đấu quốc gia và quốc tế.

KNVB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KNVB là “Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond”.

Post Top Ad