KPV là gì? Ý nghĩa của từ kpv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

KPV là gì? Ý nghĩa của từ kpv

KPV là gì ?

KPV là “Krupnokaliberniy Pulemet Vladimorova” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KPV

KPV có nghĩa “Krupnokaliberniy Pulemet Vladimorova”, dịch sang tiếng Việt là “Súng máy cỡ lớn Vladimorov”. Cụm từ có nguồn gốc tiếng Nga, đề cập đến loại súng được quân đội sử dụng.

KPV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KPV là “Krupnokaliberniy Pulemet Vladimorova”.

Post Top Ad