COBRA là gì? Ý nghĩa của từ cobra - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

COBRA là gì? Ý nghĩa của từ cobra

COBRA là gì ?

COBRA là “Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ COBRA

COBRA có nghĩa “Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act”, dịch sang tiếng Việt là “Đạo luật hòa giải ngân sách Omnibus hợp nhất”. Một đạo luật tại Hoa Kỳ giúp bảo vệ quyền lợi y tế của người lao động và gia đình của họ khi họ mất việc làm hoặc giảm giờ làm.
Nó được thông qua vào năm 1985, giúp duy trì bảo hiểm y tế trong một khoảng thời gian nhất định sau khi một người không còn làm việc tại nơi làm việc trước đó.

COBRA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng COBRA là “Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act”.

Post Top Ad