COBOL là gì? Ý nghĩa của từ cobol - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

COBOL là gì? Ý nghĩa của từ cobol

COBOL là gì ?

COBOL là “COmmon Business-Oriented Language” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ COBOL

COBOL có nghĩa “COmmon Business-Oriented Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ thương mại thông dụng”. Ngôn ngữ lập trình được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng doanh nghiệp và tài chính.
Nó được phát triển trong những năm 1950-1960, nhưng vẫn được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống doanh nghiệp lớn một cách lâu dài.

COBOL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng COBOL là “COmmon Business-Oriented Language”.

Post Top Ad