PATD là gì? Ý nghĩa của từ patd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

PATD là gì? Ý nghĩa của từ patd

PATD là gì ?

PATD là “Panic! at the Disco” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PATD

PATD có nghĩa “Panic! at the Disco”, dịch sang tiếng Việt là “Hoảng loạn! tại vũ trường”. Ban nhạc rock hiện đại từ Las Vegas, Hoa Kỳ, được thành lập vào năm 2004.
Ban nhạc nổi tiếng với các hit như "I Write Sins Not Tragedies" và "High Hopes." Thành viên hiện tại chủ yếu là Brendon Urie.

PATD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PATD là “Panic! at the Disco”.

Post Top Ad