ZWD là gì? Ý nghĩa của từ zwd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

ZWD là gì? Ý nghĩa của từ zwd

ZWD là gì ?

ZWD là “Zimbabwe dollar” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ZWD

ZWD có nghĩa “Zimbabwe dollar”, dịch sang tiếng Việt là “Đô la Zimbabwe”. Đơn vị tiền tệ của Zimbabwe, nhưng nó đã bị hủy bỏ vào năm 2009 do vấn đề lạm phát và mất giá.
Hiện tại, Zimbabwe dùng USD và ZAR trong giao dịch hàng ngày.

ZWD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ZWD là “Zimbabwe dollar”.

Post Top Ad