KITT là gì? Ý nghĩa của từ kitt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

KITT là gì? Ý nghĩa của từ kitt

KITT là gì ?

KITT là “Knight Industries Two Thousand” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KITT

KITT có nghĩa “Knight Industries Two Thousand”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp sĩ công nghiệp hai ngàn”. Chiếc xe thông minh tự lái xuất hiện trong loạt phim truyền hình "Knight Rider".

KITT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KITT là “Knight Industries Two Thousand”.

Một số kiểu KITT viết tắt khác:
+ Knight Industries Three Thousand: Knight Industries Three Thousand. Phiên bản hiện đại của chiếc xe thông minh xuất hiện trong bản làm lại của loạt phim "Knight Rider" vào năm 2008.

Post Top Ad