KJ là gì? Ý nghĩa của từ kj - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

KJ là gì? Ý nghĩa của từ kj

KJ là gì ?

KJ là “Karaoke Jockey” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KJ

KJ có nghĩa “Karaoke Jockey”, dịch sang tiếng Việt là “Tay đua karaoke”. Người điều khiển và tổ chức sự kiện liên quan đến karaoke.
Công việc của họ bao gồm chọn bài hát, điều chỉnh âm thanh, tạo không khí sôi động để tăng thêm sự vui vẻ cho những người tham gia.

KJ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KJ là “Karaoke Jockey”.

Một số kiểu KJ viết tắt khác:
+ Kuanyama language: Ngôn ngữ Kuanyama.
+ Kilojoule: Đơn vị đo năng lượng trong hệ thống đo lường.
+ Saint Kitts and Nevis: Saint Kitts và Nevis. Mã quốc gia theo ISO 3166-1 alpha-2.

Post Top Ad