PAS là gì? Ý nghĩa của từ pas - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

PAS là gì? Ý nghĩa của từ pas

PAS là gì ?

PAS là “Personal Access System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PAS

PAS có nghĩa “Personal Access System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống truy cập cá nhân”. Hệ thống cho phép người dùng truy cập tài nguyên, thông tin hoặc dịch vụ.
Nó sẽ có các biện pháp bảo mật như tài khoản, mật khẩu, xác thực hai yếu tố hoặc quản lý quyền truy cập.

PAS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PAS là “Personal Access System”.

Một số kiểu PAS viết tắt khác:
+ Public Address System: Hệ thống địa chỉ công cộng.
+ Personal Amplification System: Hệ thống khuếch đại cá nhân.
+ Pilot Assistance System: Hệ thống hỗ trợ thí điểm.
+ Pro-Active Selling: Bán hàng chủ động.

Post Top Ad