UKIP là gì? Ý nghĩa của từ ukip - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

UKIP là gì? Ý nghĩa của từ ukip

UKIP là gì ?

UKIP là “United Kingdom Independence Party” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UKIP

UKIP có nghĩa “United Kingdom Independence Party”, dịch sang tiếng Việt là “Đảng độc lập liên hiệp Vương quốc Anh”. Đảng chính trị tại Vương quốc Anh, nổi tiếng với chủ trương về độc lập quốc gia.
Họ đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy Brexit.

UKIP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UKIP là “United Kingdom Independence Party”.

Post Top Ad