ZR là gì? Ý nghĩa của từ zr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

ZR là gì? Ý nghĩa của từ zr

ZR là gì ?

ZR là “Zoning Regulations” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ZR

ZR có nghĩa “Zoning Regulations”, dịch sang tiếng Việt là “Quy định phân vùng”. Quy định về quy hoạch được thiết lập để kiểm soát và quản lý cách sử dụng đất ở một khu vực cụ thể nào đó.
Nó giúp xác định các hoạt động xây dựng được phép, giới hạn về chiều cao và khoảng cách giữa các công trình.
Tóm lại nhằm đảm bảo sự phân phối đất đai hợp lý và an toàn cho cộng đồng.

ZR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ZR là “Zoning Regulations”.

Một số kiểu ZR viết tắt khác:
+ Zaire.
+ Zirconium.
+ Zone Rouge: Khu Rouge.
+ Czech Republic: Cộng hòa Séc. Mã quốc gia theo ISO 3166-1 alpha-2.
+ Zero Resistance: Không kháng cự.

Post Top Ad