ZMK là gì? Ý nghĩa của từ zmk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

ZMK là gì? Ý nghĩa của từ zmk

ZMK là gì ?

ZMK là “Zambian kwacha” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ZMK

ZMK có nghĩa “Zambian kwacha”, dịch sang tiếng Việt là “Tiền kwacha”. Đơn vị tiền tệ chính thức của nước Zambia, thuộc khu vực Nam-Trung Phi.
Tiền kwacha được phát hành và quản lý bởi Ngân hàng Zambia (Bank of Zambia).

ZMK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ZMK là “Zambian kwacha”.

Post Top Ad