PASGT là gì? Ý nghĩa của từ pasgt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

PASGT là gì? Ý nghĩa của từ pasgt

PASGT là gì ?

PASGT là “Personnel Armor System, Ground Troops” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PASGT

PASGT có nghĩa “Personnel Armor System, Ground Troops”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống Thiết giáp Nhân sự, Quân đội Mặt đất”. Tên của một hệ thống giáp bảo vệ cho binh sĩ trên mặt đất, bao gồm mũ bảo hiểm và giáp ngực.

PASGT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PASGT là “Personnel Armor System, Ground Troops”.

Post Top Ad