PANS là gì? Ý nghĩa của từ pans - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

PANS là gì? Ý nghĩa của từ pans

PANS là gì ?

PANS là “Portable Air Defense System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PANS

PANS có nghĩa “Portable Air Defense System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống phòng không di động”. Các hệ thống này có thể di chuyển dễ dàng và linh hoạt.
Nó thường được sử dụng để bảo vệ lực lượng đất và cơ sở quân sự.
Đồng thời cung cấp khả năng tự vệ chống lại máy bay chiến đấu, phương tiện trên không.

PANS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PANS là “Portable Air Defense System”.

Một số kiểu PANS viết tắt khác:
+ Pretty Advanced Network Services: Dịch vụ mạng khá nâng cao.
+ Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome: Hội chứng tâm thần kinh khởi phát cấp tính ở trẻ em.

Post Top Ad