UMTS là gì? Ý nghĩa của từ umts - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

UMTS là gì? Ý nghĩa của từ umts

UMTS là gì ?

UMTS là “Universal Mobile Telecommunications System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UMTS

UMTS có nghĩa “Universal Mobile Telecommunications System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống viễn thông di động toàn cầu”. Tiêu chuẩn truyền thông di động thế hệ thứ ba (3G).
Nó cung cấp dịch vụ di động với tốc độ cao, cùng khả năng truy cập Internet thông qua điện thoại hoặc các thiết bị di động.

UMTS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UMTS là “Universal Mobile Telecommunications System”.

Post Top Ad