UCLA là gì? Ý nghĩa của từ ucla - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

UCLA là gì? Ý nghĩa của từ ucla

UCLA là gì ?

UCLA là “University of California, Los Angeles” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UCLA

UCLA có nghĩa “University of California, Los Angeles”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học California, Los Angeles”. Trường đại học công lập lớn thuộc hệ thống Đại học California.
Đây cũng là một trong những hệ thống đại học lớn và nổi tiếng tại Hoa Kỳ.

UCLA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UCLA là “University of California, Los Angeles”.

Post Top Ad