LFJ là gì? Ý nghĩa của từ lfj - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 16 tháng 1, 2024

LFJ là gì? Ý nghĩa của từ lfj

LFJ là gì ?

LFJ là “Looking For Job” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LFJ

LFJ có nghĩa “Looking For Job”, dịch sang tiếng Việt là “Tìm kiếm việc làm”. Nó thường ám chỉ rằng ai đó đang ở trong quá trình tìm kiếm cơ hội việc làm mới hoặc đang muốn thay đổi công việc hiện tại.

LFJ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LFJ là “Looking For Job”.

Một số kiểu LFJ viết tắt khác:
+ Labour Friends of Japan: Những người bạn lao động của Nhật Bản. Nhóm nhằm để tạo ra mối quan hệ và hỗ trợ giữa Lao động (Labour) và Nhật Bản.
+ Ligue Francophone Belge de Judo: Ligue Pháp ngữ Belge de Judo.

Post Top Ad