MGL là gì? Ý nghĩa của từ mgl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 16 tháng 1, 2024

MGL là gì? Ý nghĩa của từ mgl

MGL là gì ?

MGL là “Multiple Grenade Launcher” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MGL

MGL có nghĩa “Multiple Grenade Launcher”, dịch sang tiếng Việt là “Súng phóng nhiều lựu đạn”. Loại súng phóng lựu đạn có khả năng bắn nhiều lựu đạn từ một lần kích hoạt.

MGL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MGL là “Multiple Grenade Launcher”.

Một số kiểu MGL viết tắt khác:
+ Multiple Granularity Locking: Khóa nhiều mức độ chi tiết. Chiến lược trong quản lý khóa dùng trong hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu để kiểm soát truy cập đồng thời vào các tài nguyên dữ liệu.
+ Mahanagar Gas Limited: Công ty TNHH Gas Mahanagar.
+ Mongolia : Mông Cổ.
+ Cellular monoacylglycerol lipase: Lipase monoacylglycerol tế bào.
+ Massachusetts General Law: Luật chung của Massachusetts.
+ Missionaries of God's Love: Những nhà truyền giáo tình yêu của Thiên Chúa.
+ Master General of Logistics: Thạc sĩ Hậu cần.

Post Top Ad