LLD là gì? Ý nghĩa của từ lld - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2024

LLD là gì? Ý nghĩa của từ lld

LLD là gì ?

LLD là “Doctor of Laws” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LLD

LLD có nghĩa “Doctor of Laws”, dịch sang tiếng Việt là “Tiến sĩ luật”. Bằng cấp danh dự trong lĩnh vực pháp luật, thường được trao cho người có đóng góp lớn.

LLD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LLD là “Doctor of Laws”.

Một số kiểu LLD viết tắt khác:
+ Ladin language: Ngôn ngữ Ladin.
+ Low-Level Design: Thiết kế cấp thấp. Quá trình xây dựng chi tiết các phần mềm, tập trung vào cấu trúc chi tiết, thuật toán, và đồng bộ hóa mã nguồn.
+ Leg Length Discrepancy: Sự khác biệt về chiều dài chân.
+ Loan Level Data: Dữ liệu mức cho vay. Dữ liệu chi tiết về các khoản vay, cung cấp thông tin về từng khoản vay cụ thể trong hệ thống tài chính.

Post Top Ad