DUOS là gì? Ý nghĩa của từ duos - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2024

DUOS là gì? Ý nghĩa của từ duos

DUOS là gì ?

DUOS là “Distribution Use Of System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DUOS

DUOS có nghĩa “Distribution Use Of System”, dịch sang tiếng Việt là “Phân phối sử dụng hệ thống”. Chi phí mà các nhà cung cấp dịch vụ điện phải trả để sử dụng hạ tầng phân phối điện lưới.

DUOS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DUOS là “Distribution Use Of System”.

Một số kiểu DUOS viết tắt khác:
+ Duos: Sự kết nối đôi giữa người hoặc vật. Thuật ngữ được sử dụng trong các trò chơi battle royale hoặc trò chơi trực tuyến đa người, chỉ ra rằng người chơi có thể hợp tác với một người khác để chơi cùng nhau như một đôi.

Post Top Ad