MDD là gì? Ý nghĩa của từ mdd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

MDD là gì? Ý nghĩa của từ mdd

MDD là gì ?

MDD là “Major Depressive Disorder” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MDD

MDD có nghĩa “Major Depressive Disorder”, dịch sang tiếng Việt là “Rối loạn trầm cảm nặng”. Loại rối loạn tâm thần, xuất hiện khi có tâm trạng buồn chán kéo dài và ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày.

MDD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MDD là “Major Depressive Disorder”.

Một số kiểu MDD viết tắt khác:
+ Mate-Demate Device: Thiết bị Mate-Demate.
+ Maximum Drawdown: Rút vốn tối đa.
+ Model-Driven Development: Phát triển theo hướng mô hình. Phương pháp phát triển phần mềm, tập trung vào việc sử dụng mô hình để tạo ra mã nguồn tự động.
+ Medical Devices Directive: Chỉ thị về Thiết bị Y tế.
+ Medical Device Directive: Chỉ thị về thiết bị y tế.
+ Murray Darling Depression: Murray Darling trầm cảm.
+ Mirrored Drive Doors: Cửa truyền động có gương.
+ Molecular Disruption Device: Thiết bị phá vỡ phân tử.
+ Medical Devices Directorate: Tổng cục thiết bị y tế.
+ McDonnell Douglas.
+ Motorsports Driver Development: Phát triển trình điều khiển xe thể thao.
+ Model Driven Development: Phát triển theo hướng mô hình.
+ Meer Directe Democratie.
+ Mast Deployment Drive: Ổ đĩa triển khai cột.
+ Movement for Direct Democracy: Phong trào Dân chủ Trực tiếp.
+ Dahomeyan Democratic Movement: Phong trào Dân chủ Dahomeyan.
+ Materiel Development Decision: Quyết định phát triển vật tư.
+ Metro Davao District: Quận Metro Davao.
+ Movement for the Defense of Democracy: Phong trào bảo vệ dân chủ.
+ Major Depression Disorder: Rối loạn trầm cảm nặng.
+ Music, Dance and Drama: Âm nhạc, khiêu vũ và kịch.
+ More Direct Democracy: Dân chủ trực tiếp hơn.
+ Method Definition Document: Tài liệu định nghĩa phương pháp.
+ Magic Defense Die: Chết phòng thủ phép thuật.
+ Main Draw Doubles: Trận hòa chính đôi.
+ Man Down Defense: Phòng thủ Man Down.
+ Model-Driven Design: Thiết kế hướng mô hình.
+ Movement for the Defence of Democracy: Phong trào bảo vệ dân chủ.
+ Mine Design Department: Phòng thiết kế mỏ.
+ Medical Devices Directives: Chỉ thị về Thiết bị Y tế.

Post Top Ad