GNH là gì? Ý nghĩa của từ gnh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

GNH là gì? Ý nghĩa của từ gnh

GNH là gì ?

GNH là “Gross National Happiness” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GNH

GNH có nghĩa “Gross National Happiness”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng hạnh phúc quốc gia”. Chỉ số đo lường sự hạnh phúc và phúc lợi toàn diện của dân cư, đặc biệt ở Bhutan.

GNH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GNH là “Gross National Happiness”.

Một số kiểu GNH viết tắt khác:
+ Guru Nanak Home for Handicapped Children: Guru Nanak Ngôi nhà dành cho trẻ em khuyết tật. Một tổ chức hay cơ sở chăm sóc trẻ em khuyết tật liên quan đến tên của Guru Nanak.
+ Greenhithe: Một thị trấn ở huyện Dartford, Kent, Anh. Được biết đến với cảng Ebbsfleet International và Bluewater, một trung tâm mua sắm lớn.

Post Top Ad