SWD là gì? Ý nghĩa của từ swd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

SWD là gì? Ý nghĩa của từ swd

SWD là gì ?

SWD là “Spanish Water Dog” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SWD

SWD có nghĩa “Spanish Water Dog”, dịch sang tiếng Việt là “Chó nước Tây Ban Nha”. Giống chó nước có nguồn gốc từ Tây Ban Nha, được sử dụng cho công việc đánh bắt cá và làm người hướng dẫn.

SWD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SWD là “Spanish Water Dog”.

Một số kiểu SWD viết tắt khác:
+ Southwest DeKalb High School: Trường trung học Southwest DeKalb. Trường trung học ở quận DeKalb, tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ.
+ Southwestern Division: Phân khu Tây Nam.
+ Serial Wire Debug: Gỡ lỗi dây nối tiếp.
+ Subic Water District: Quận nước Subic.
+ Something Weird Video: Video có điều gì đó kỳ lạ.
+ Seismic While Drilling: Địa chấn khi khoan.
+ Students With Diabetes: Học sinh mắc bệnh tiểu đường.
+ Savage Worlds Deluxe.
+ Sonic Wave Discs: Đĩa sóng âm.
+ Student Welfare Division: Phòng phúc lợi sinh viên.
+ Social Work Department: Phòng Công tác xã hội.
+ Sabah Wildlife Department: Cục động vật hoang dã Sabah.
+ Salt Water Disposal: Xử lý nước muối.
+ Social Welfare Department: Phòng phúc lợi xã hội.
+ Spike-and-wave discharges: Phóng điện theo dạng sóng.
+ Sindh Wildlife Department: Cục động vật hoang dã Sindh.
+ Sailors With Disability: Thủy thủ khuyết tật.
+ Stork-Werkspoor-Diesel: Cò-Werkspoor-Diesel.
+ Southampton Water Department: Sở nước Southampton.

Post Top Ad