VJU là gì? Ý nghĩa của từ vju - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

VJU là gì? Ý nghĩa của từ vju

VJU là gì ?

VJU là “Vietnam Japan University” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VJU

VJU có nghĩa “Vietnam Japan University”, dịch sang tiếng Việt là “Trường Đại học Việt - Nhật”. Trường đại học quốc tế tại Hanoi, Việt Nam, thành lập nhờ sự hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Trường chủ trương đào tạo và nghiên cứu theo mô hình đại học quốc tế.
Đặc biệt tập trung vào các ngành khoa học và kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả hai quốc gia.

VJU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VJU là “Vietnam Japan University”.

Post Top Ad