MXN là gì? Ý nghĩa của từ mxn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

MXN là gì? Ý nghĩa của từ mxn

MXN là gì ?

MXN là “Mexican peso” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MXN

MXN có nghĩa “Mexican peso”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng peso Mexico”. Mã tiền tệ theo tiêu chuẩn ISO 4217 cho đồng Peso của Mexico (MXN).
Nó được sử dụng trong giao dịch tài chính quốc tế và là đơn vị tiền tệ chính của Mexico.

MXN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MXN là “Mexican peso”.

Post Top Ad