OY là gì? Ý nghĩa của từ oy - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2024

OY là gì? Ý nghĩa của từ oy

OY là gì ?

OY là “Oh Yeah” trong tiếng Anh, “Rồi” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ OY

**NGOẠI NGỮ

OY có nghĩa “Oh Yeah”, dịch sang tiếng Việt là “Ồ vâng”. Để diễn đạt sự thích thú, sự hào hứng hoặc sự đồng tình.
Nó thường được sử dụng khi ai đó đồng ý và phản ứng tích cực đối với điều gì đó mà họ thấy thú vị.

**VIỆT NGỮ

OY có nghĩa “Rồi” trong tiếng Việt. Trên mạng xã hội nhiều bạn trẻ thay thế từ "rồi" bằng từ "oy" cho ngắn gọn. Kiểu viết này không chính thức, dù có khá nhiều người viết như thế trên internet.

OY là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng OY là “Rồi”, “Oh Yeah”.

Viết tắt OY với nghĩa khác:
+ Osakeyhtiö: Osakeyhtiö. Có nguồn gốc tiếng Phần Lan.
+ Oman: Ô-man. Mã quốc gia theo tiêu chuẩn ISO 3166-1 alpha-2.
+ Ơi.

Post Top Ad