BAM là gì? Ý nghĩa của từ bam - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2024

BAM là gì? Ý nghĩa của từ bam

BAM là gì ?

BAM là “Business Activity Monitoring” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BAM

BAM có nghĩa “Business Activity Monitoring”, dịch sang tiếng Việt là “Giám sát Hoạt động Kinh doanh”. Phương pháp giám sát, theo dõi các hoạt động kinh doanh trong thời gian thực.
Nó nhằm để cung cấp thông tin về hiệu suất và tình trạng của quy trình kinh doanh.

BAM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BAM là “Business Activity Monitoring”.

Một số kiểu BAM viết tắt khác:
+ Bosnia and Herzegovina convertible mark: Đồng mark chuyển đổi Bosnia và Herzegovina.
+ Bambara language: Ngôn ngữ Bambara. Ngôn ngữ Bambara, hay Bamanankan, là một ngôn ngữ chính thuộc nhóm Mande, được sử dụng chủ yếu ở Mali, Burkina Faso, và Sénégal.
+ Bamboo: Tre.

Post Top Ad