OYJ là gì? Ý nghĩa của từ oyj - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

OYJ là gì? Ý nghĩa của từ oyj

OYJ là gì ?

OYJ là “Julkinen osakeyhtiö” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OYJ

OYJ có nghĩa “Julkinen osakeyhtiö”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng công ty đại chúng”. Dịch ra bởi tiếng Phần Lan, thường thì ở Phần Lan "Osakeyhtiö" sẽ được thêm vào tên của một công ty để chỉ ra rằng đó là một công ty cổ phần.

OYJ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OYJ là “Julkinen osakeyhtiö”.

Post Top Ad