PADD là gì? Ý nghĩa của từ padd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

PADD là gì? Ý nghĩa của từ padd

PADD là gì ?

PADD là “Personal Access Display Device” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PADD

PADD có nghĩa “Personal Access Display Device”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết bị hiển thị quyền truy cập cá nhân”. Tên thiết bị hiển thị cá nhân cầm tay xuất hiện trong loạt phim "Star Trek".
Trong phim nó được sử dụng để truy cập thông tin, đọc dữ liệu, và thực hiện các nhiệm vụ khác nhau.

PADD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PADD là “Personal Access Display Device”.

Một số kiểu PADD viết tắt khác:
+ Petroleum Administration for Defense Districts: Cơ quan quản lý dầu khí cho các khu vực phòng thủ.

Post Top Ad