PADI là gì? Ý nghĩa của từ padi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

PADI là gì? Ý nghĩa của từ padi

PADI là gì ?

PADI là “Professional Association of Diving Instructors” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PADI

PADI có nghĩa “Professional Association of Diving Instructors”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội chuyên nghiệp hướng dẫn viên lặn”. Tổ chức quốc tế cung cấp chương trình đào tạo có chứng chỉ lặn, từ cơ bản đến chuyên sâu.
Họ nổi tiếng trong cộng đồng lặn và có mạng lưới rộng khắp thế giới.

PADI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PADI là “Professional Association of Diving Instructors”.

Post Top Ad