PRB là gì? Ý nghĩa của từ prb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2024

PRB là gì? Ý nghĩa của từ prb

PRB là gì ?

PRB là “Please Reply By” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PRB

PRB có nghĩa “Please Reply By”, dịch sang tiếng Việt là “Vui lòng trả lời bằng”. Một yêu cầu, thông thường là dạng đề xuất ngày hoặc thời hạn cuối cùng để phản hồi.

PRB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PRB là “Please Reply By”.

Một số kiểu PRB viết tắt khác:
+ Presbyter.
+ Population Reference Bureau: Cục khảo sát dân số. Tổ chức nghiên cứu và thông tin về dân số, cung cấp dữ liệu thống kê phân tích về vấn đề dân số.
+ Periodic Review Board: Hội đồng đánh giá định kỳ.
+ Physical Review B: Đánh giá vật lý B. Tạp chí khoa học được xuất bản bởi American Physical Society, chuyên về nghiên cứu vật lý đối tượng rắn.
+ Retinoblastoma protein: Protein u nguyên bào võng mạc. Loại protein chống ung thư đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát chu kỳ tế bào.
+ People's Republic of Bulgaria: Cộng hòa nhân dân Bulgaria.
+ Permeable Reactive Barrier: Rào cản phản ứng thấm. Hệ thống kỹ thuật môi trường được thiết kế để xử lý ô nhiễm, thông qua vật liệu có khả năng tương tác với chất độc hại.

Post Top Ad