PROBE là gì? Ý nghĩa của từ probe - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

PROBE là gì? Ý nghĩa của từ probe

PROBE là gì ?

PROBE là “Prospective Randomized Open Blinded End-point” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PROBE

PROBE có nghĩa “Prospective Randomized Open Blinded End-point”, dịch sang tiếng Việt là “Điểm cuối bịt mắt mở ngẫu nhiên có triển vọng”. Phương pháp nghiên cứu lâm sàng trong y học để kiểm tra hiệu quả của các liệu pháp. Thông thường, được sử dụng trong thử nghiệm lâm sàng.

PROBE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PROBE là “Prospective Randomized Open Blinded End-point”.

Một số kiểu PROBE viết tắt khác:
+ Proxy-Based Estimating: Ước tính dựa trên proxy.
+ Photonics Research of Bio/Nano Environments: Nghiên cứu quang tử về môi trường sinh học/Nano.
+ PROxy-Based Estimation: Ước tính dựa trên PROxy.
+ Project in Basic Education: Dự án giáo dục cơ bản.

Post Top Ad