DIAG là gì? Ý nghĩa của từ diag - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

DIAG là gì? Ý nghĩa của từ diag

DIAG là gì ?

DIAG là “Diagnose” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DIAG

DIAG có nghĩa “Diagnose”, dịch sang tiếng Việt là “Chẩn đoán”. Quá trình xác định và đặt tên cho một bệnh lý hoặc vấn đề sức khỏe dựa trên các triệu chứng và kiểm tra y tế.

DIAG là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng DIAG là “Diagnose”.

Một số kiểu DIAG viết tắt khác:
+ Diagram: Biểu đồ. Biểu đồ, hình vẽ mô tả sự liên quan hoặc tổ chức thông tin, dữ liệu, hoặc quá trình trong một hình học trực quan.
+ Disbandment of Illegal Armed Groups: Giải tán các nhóm vũ trang bất hợp pháp. Quá trình giải tán các nhóm vũ trang bất hợp pháp để duy trì trật tự và an ninh.

Post Top Ad